WHITE CHRISTMAS TRAY SET

$81.00

Set of two milk glazed stoneware trays