INTAGLIO IRON DISPLAY FRAME - RECTANGLE

$28.00

Rectangle Iron Frame

2.75"L X 5.25"W X 7.25"H